Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 

Małgorzata Kiełkowska – przewodnicząca

Agnieszka Kieloch – zastępca przewodniczącej

Zyta Kapel – zastępca przewodniczącej

 

Halina Bazgier – sekretarz

Irena Rybka – skarbnik

Halina Kiełkowska – członek

Amalia Ogierman – członek

Danuta Dziendziel – członek

Mirosława Piechaczek – członek, prowadzenie kroniki

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Józef Piechaczek – przewodniczący

Bronisław Kiełkowski – członek

Jerzy Lebioda – członek