Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach jest organizacją pozarządową działającą  zgodnie ze Statutem, opracowanym w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Dz.U.01.79.poz.855).

Powstało z inicjatywy komitetu założycielskiego w składzie: Zyta Kapel, Małgorzata Kiełkowska, Agnieszka Kieloch, Piotr Tomala, Agnieszka Kempy.

Posiada osobowość prawną, dnia 27 lutego 2003 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gliwice pod numerem KRS 0000153517.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a inspiracją do tej pracy jest postać wielkiego Polaka Karola Miarki, urodzonego i pracującego w Pielgrzymowicach, jego zaangażowanie w pracę zawodową oraz działalność kulturalną i społeczną.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 członków zwyczajnych i 2 honorowych.