CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

 

1. Promocja sołectwa w strukturach województwa Śląskiego.

2. Dbanie o rozwój kultury, oświaty, sportu i turystyki na terenie sołectwa.

3. Współpraca z samorządem lokalnym oraz wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa.

4. Popieranie rozwoju gospodarczego i inwestycji na terenie sołectwa.

5. Ochrona środowiska naturalnego Pielgrzymowic i najbliższych okolic.

6. Pobudzanie inicjatyw lokalnych do pracy na rzecz rozwoju wsi.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

  • Opracowanie i wydanie informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych sołectwa Pielgrzymowice.

  • Popularyzacją wiedzy o przeszłości Pielgrzymowic i regionu we współpracy z lokalnymi mediami.

  • Dostarczanie bieżących informacji o pracy, osiągnięciach i planach Stowarzyszenia do lokalnej prasy.

  • Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych i wieczornic z okazji rocznicy urodzin Karola Miarki.

  • Współorganizowanie konkursów wiedzy o historii i współczesności Pielgrzymowic i okolicy.

  • Popieranie wszelkich lokalnych inicjatyw obywatelskich dążących do rozwoju Pielgrzymowic.

  • Współpracą z władzami lokalnymi w planowaniu inwestycji i rozwoju gospodarczego sołectwa.

  • Współpracą z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice.

  • Popularyzacją nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży.