Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach stara się, aby pamięć o wybitnym działaczu pochodzącym z Pielgrzymowic przetrwała wśród następnych pokoleń.

W niedzielę, 20 października, zorganizowano spotkanie upamiętniające postać patrona i mieszkańca Pielgrzymowic. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oraz wszyscy ci, którym bliska jest postać Karola Miarki, zebrali się w auli Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach na Wieczornicy. Spotkanie rozpoczęło się wykładem Agnieszki Kieloch pt. "Miarkowie w Pielgrzymowicach - nieznane fakty".

Opowiadała ona o mniej znanych faktach z historii rodziny Miarków, dotyczących nie tyle samej postaci Karola, ale jego rodziców i rodzeństwa. Nieznane dotąd informacje odnalezione zostały m.in. w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz w Archiwum Państwowym w Pszczynie. Następnie wystąpił zespół Pielgrzymowianie, który wykonał nieznaną do tej pory pieśń, napisaną właśnie przez Karola Miarkę. Na zakończenie wysłuchano zespołu "proWOKALni" z Piekar Śląskich, koncert ich został przyjęty z tak dużym entuzjazmem, że konieczne okazały się bisy.

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach działające od 16 lat, odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym nie tylko Pielgrzymowic, ale również całej gminy Pawłowice. Organizuje plenery malarskie, wycieczki rowerowe, koncerty. Staraniem Stowarzyszenia udało się opracować wiele cennych publikacji, śpiewników, tomów wierszy. Członkowie wciąż starają się rozwijać i poszerzać swoją działalność, zachęcając również kolejne pokolenia do podejmowania różnych inicjatyw, nawiązujących do działalności społecznej jaką prowadził zasłużony dla tego regionu i Polski mieszkaniec Pielgrzymowic.