Z okazji 196. rocznicy  urodzin Karola Miarki Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zorganizowało koncert  zatytułowany „Najpiękniejsze melodie świata”, który odbył się 23 października o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.
Pani Agnieszka Kieloch – wiceprzewodnicząca stowarzyszenia powitała wszystkich zebranych, wśród których znalazł się również pan Krzysztof Szymaniec – nauczyciel z Katowic, ofiarodawca płaskorzeźby prezentującej twarz Karola Miarki. Pan Krzysztof otrzymał ją od samego autora – nieżyjącego już rzeźbiarza pana Ludwika Freja.

Licznie zgromadzona w auli szkolnej  widownia wysłuchała wiązanki utworów wokalnych w wykonaniu artystów: Moniki Biederman – Pres i Piotra Karzełka, znanych jako Duo Performance. Ubogacona muzyczną ucztą widownia gromko oklaskiwała wykonawców, którzy oprócz sztuki wokalnej zaprezentowali również umiejętności taneczne, pojawiły się również akcenty humorystyczne.

Dziękując za przybycie i wspólne spędzenie niedzielnego czasu pani Agnieszka Kieloch do wielu pozytywnych wrażeń dodała jeszcze jeden upominek – informację, że każdy uczestnik koncertu otrzyma nowo wydany przez stowarzyszenie folder prezentujący kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach. Zawiera on cenne informacje przekazane w postaci tekstu zredagowanego przez panią Agnieszkę Kieloch oraz liczne zdjęcia autorstwa Mateusza Paszka – właściciela studia multimedialnego „Wizerunkuj”.

Galeria